ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวนาโอโกะ โคอิเกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,20:46   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นายบารมี นกหรีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,20:44   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวฐิริมาษฎ์ ฮามีทเนียร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,20:06   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวบุณย์นุช นกมีชัยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,20:01   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นายปุณยกร นกหรีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,19:58   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชัญญศรณ์ สิริประดับเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,19:55   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : นายบารมี นกหรีด
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,19:47   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลที่ 4 ในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ
ชื่อนักเรียน : นางสาวภัทราพรรณ วีระมณี
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,19:41   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีม
ชื่อนักเรียน : นางสาวเพลงพิณ สิงห์สุวรรณ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,19:31   อ่าน 51 ครั้ง