จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ​ Mini​ O-Net​ อันดับที่​ 1-3​ แต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพระ ​วันจันทร์ที่​ ​27 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพระ ​วันจันทร์ที่​ ​13 กุมภาพันธ์ 2565​
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมวัยใส ใส่ใจธรรมะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Word of the week
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับกิจกรรม Foreign Language for WeeK
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรม"ทอดผ้าป่า 15 วัด"มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 1 โรงเรียน
ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564