จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
✏️วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูกาญจณี พุมมะระ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงมานามิ โคบายาชิ เด็กหญิงดลชนก สุมาล และเด็กหญิงณัฐชธยาน์ กรีครบุรี ได้นำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า " ไฟฟ้าสถิต" มาให้เพื่อน พี่ๆน้องๆได้รับชม✏️
⚡️เมื่อการเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีอยู่หลายปรากฏการณ์ เช่น บริเวณหน้าจอโทรทัศน์จะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ หรือเรานั่งในรถยนต์ที่เปิดแอร์เมื่อเราจะลุกออกจากเบาะ จะพบว่าเสื้อจะมีแรงดึงดูดกับเบาะที่นั่งอยู่หรือเมื่อเรานำไม้บรรทัดหรือไม้มาถูกับโลกโป่งจะพบว่า จะมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และนักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าปรากฏการณ์ใดในชีวิตประจำวันที่เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ⚡️
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,15:53   อ่าน 124 ครั้ง