จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
????วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง นำโดยคุณครูวาสนา ขันทอง พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวฐิริมาษฎ์ ฮามีทเนียร์ และนางสาวบุญยนุช นกมีชัย ได้นำกิจกรรมมาให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ร่วมสนุกกับคำถามเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต คำพังเพย????
????ซึ่งการศึกษาสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และความรอบรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีและเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาอีกด้วยค่ะ????
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,15:52   อ่าน 136 ครั้ง