ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานรับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
     ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร ลูกๆ ตะวันชัยวิทยา และกำลังใจจากท่านผู้มีคุณูปการ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ท่ามกลางวิกฤติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ) โรงเรียนของเรายังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ การจัดการศึกษา เป็นที่ประจักษ์จากผลการประเมินผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
    จึงขอส่งความภาคภูมิใจ สบายใจ แทนคำขอบคุณมายังทุกท่าน ในนามของ “โรงเรียนตะวันชัยวิทยา แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ ประดุจแสงสว่างที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ”
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,16:52   อ่าน 3936 ครั้ง