ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน"ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งด้านสถานที่ วิชาการ การบริหารงานทั่วไป และการจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,15:30   อ่าน 103 ครั้ง