ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564โดยสาธารณะสุข อำเภอปักธงชัย
โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน"ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสาธารณสุุขอำเภอปักธงชัย  ตามโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน"ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งด้านสถานที่ วิชาการ การบริหารงานทั่วไป และการจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)