ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมการถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา
????ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมการถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา????
????โดยคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้จุดประทีปโคมไฟ และได้ทำกระทงธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและรวมใจปฏิบัติธรรม????
????ในช่วงยุคโควิด 19 นี้แม้ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวัง เรื่องความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันลอยกระทงขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และประทับใจ สำคัญที่สุดคือใจของเราที่ได้ตั้งใจสั่งสมในการทำความดีและอธิษฐานจิตประกอบเพื่อให้เป็นผังสำเร็จในชีวิต สาธุ สาธุ สาธุค่ะ????

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,10:17   อ่าน 168 ครั้ง