ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัยใส ใส่ใจธรรมะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
กิจกรรมวัยใส ใส่ใจธรรมะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาบุญยงค์ จิตฺตทนฺโต จากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ท่านได้นำลูกๆสวดมนต์ทำวัตรเย็นและได้ให้ข้อคิดธรรมะกับลูกๆตะวันชัยวิทยาในการตอบคำถามธรรมะที่ลูกๆอยากรู้ จากพระอาจารย์กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,10:52   อ่าน 655 ครั้ง