ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 31 มกราคม 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
โดยมีรายการการแข่งขันคือ
1.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาตร์ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.3
2.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาตร์ประเภททีม ระดับชั้น ม.1-ม.3
3.การจัดทำป้ายนิเทศคณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6

โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,10:30   อ่าน 248 ครั้ง