ภาพกิจกรรม
การต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้ให้การต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการศึกษาดูงานและแสวงหาประสบการณ์ด้านการบริหาร การศึกษาในประเทศ โดยได้นำชมแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน ภายให้มาตรการ Sandbox In School
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,19:29   อ่าน 1663 ครั้ง