กำหนดการเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
กำหนดการเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)