การเตรียมอุปกรณ์เพื่อเดินทางสู่บ้านหลังที่สอง “ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา”
การเตรียมอุปกรณ์เพื่อเดินทางสู่บ้านหลังที่สอง “ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา”