กำหนดการเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
กำหนดการเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
  • การเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)

กำหนดการเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp)

๑. วันเดินทางเพื่อรายงานตัว เข้าค่ายก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp) ผู้ปกครองส่งนักเรียนใน   วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

๒. ประกาศผลการเข้าค่ายก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp) วันพุธที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๕
๓. วันเดินทางกลับ ผู้ปกครองส่งนักเรียนใน   วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.              ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา