สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 278,768
19 กุมภาพันธ์ 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28       
             
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
    มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้มีความสุข

พันธกิจ
   ๑. พัฒนาการบริหารการจัดการการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
   ๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
   ๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมและผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   ๔. ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรมสู่ชุมชนและสังคม

การจัดการศึกษา
   ๑. มุ่งเน้นพัฒนานิสัยผู้เรียนผ่านกิจกรรมห้าห้องชีวิตพัฒนานิสัย
   ๒. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
   ๓. สร้างผู้นำหรือเสาหลักที่มีมาตรฐานศีลธรรมให้กับประเทศชาติ
   ๔. พัฒนาด้านภาษาอย่างน้อย ๓ ภาษา

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY