ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ย. 64 ถึง 21 พ.ย. 64 ปิดปักษ์เทอม 2 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวณะ
19 พ.ย. 64 วันลอยกระทง
16 พ.ย. 64 กิจกรรมวันใสใส่ใจธรรมะ(การทอดกฐิน)
13 พ.ย. 64 ทอดกฐินเด็กดี v-star
10 พ.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
07 พ.ย. 64 ทอดกฐินวัดพระธรรมกายและประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 6/64
05 พ.ย. 64 ถึง 07 พ.ย. 64 ปิดปักษ์เทอม 2 ครั้งที่ 1
04 พ.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
31 ต.ค. 64 งานทอดกฐินศูนย์อบรมเยาวชน
26 ต.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
25 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 64 วันทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรม
23 ต.ค. 64 วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
21 ต.ค. 64 วันออกพรรษา(เรียนปกติ)
20 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน 1/64
15 ต.ค. 64 ส่งคะแนน ปพ.5/1
13 ต.ค. 64 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
11 ต.ค. 64 ถึง 25 ต.ค. 64 ปิดเทอม1/64
10 ต.ค. 64 ครบรอบ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี
07 ต.ค. 64 ถึง 09 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 1/64
03 ต.ค. 64 ประชุมผู้ปกครอง ปี2564 ครั้งที่ 4
25 ก.ย. 64 กีฬาสีภายใน
21 ก.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
20 ก.ย. 64 ถึง 01 ต.ค. 64 เด็กอยากรู้ครูอยากสอนครั้งที่ 2
17 ก.ย. 64 ถึง 19 ก.ย. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 7
14 ก.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
10 ก.ย. 64 วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์
07 ก.ย. 64 กิจกรรมวันใสใส่ใจธรรมะ(ประวัติมหาปูชานียาจารย์ คุณยายอาจารย์)
06 ก.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
03 ก.ย. 64 ถึง 05 ก.ย. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 6
02 ก.ย. 64 วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
31 ส.ค. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
28 ส.ค. 64 ถึง 29 ส.ค. 64 OPEN HOUSE
27 ส.ค. 64 วันธรรมชัย
23 ส.ค. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
20 ส.ค. 64 ถึง 22 ส.ค. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 5
18 ส.ค. 64 วันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 64 กิจกรรมวันใสใส่ใจธรรมะ(วันแม่)
08 ส.ค. 64 วันอาเซี่ยน/ประชุุมผู้ปกครอง 2564 ครั้งที่ 3
06 ส.ค. 64 ถึง 08 ส.ค. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 4
06 ส.ค. 64 วันสมาธิโลก
04 ส.ค. 64 ถึง 05 ก.ค. 64 สอบกลางภาค 1/64
29 ก.ค. 64 วันภาษาไทย/จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันอาฬาหบูชา
25 ก.ค. 64 วันเข้าพรรษา
24 ก.ค. 64 วันอาฬาหบูชา
23 ก.ค. 64 ถึง 26 ก.ค. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 3
20 ก.ค. 64 กิจกรรมวัยใสใส่ใจธรรมะ(เข้าพรรษา)
18 ก.ค. 64 ถึง 31 ก.ค. 64 เด็กอยากรู้ครูอยากสอนครั้งที่ 1
15 ก.ค. 64 วันไหว้ครู
09 ก.ค. 64 ถึง 11 ก.ค. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 2
30 มิ.ย. 64 เลือกตั้งสภานักเรียน
26 มิ.ย. 64 วันต่อต้านยาเสพติด
25 มิ.ย. 64 ถึง 27 มิ.ย. 64 ปิดปักษ์เทอม 1 ครั้งที่ 1
24 มิ.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
22 มิ.ย. 64 อบรมประชาธิปไตย
17 มิ.ย. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
13 มิ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง ปี2564 ครั้งที่ 2
05 มิ.ย. 64 วันสิ่งแวดล้อมโลก
03 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
29 พ.ย. 63 ถึง 29 ต.ค. 64 ตักบาตรวันธรรมสวณะ